تایمر غذا طرح سبزیجات

http://www.30cd.biz/upload_pic/1463572373.jpg

  قیمت فقط : 15000تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif

گران سوختن غذای خود نباشید
تایمر پخت غذای طرح سبزیجات  با زنگ به شما این امکان رو می ده که به موقع وقت خودتون رو تنظیم کنید برای غذاهایی که نیاز به زمان پخت مشخصی دارن مثل کیک و...
وسیله ای کاربردی در آشپزخانه ومنزل
دارای طراحی زیبا و منحصر به فرد
قابل تنظیم تا 55 دقیقه
کوکی و بدون نیاز به باتری

http://www.30cd.biz/upload_pic/1463572424.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1463572374.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1463572375.jpg

قیمت فقط : 15000تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif